Príďte si zatrénovať plážový volejbal na Mlynčok

Milovníci plážového volejbalu, 

ak máte chuť zatrénovať si, ste vítaní na našom regulárnom volejbalovom ihrisku 8x16 m.

Po podaní dobrého športového výkonu sa môžete osviežiť v našom bufete chladeným nápojom. 

Rezervácia splavu