Rieka Hron

Rieka Hron je po Váhu druhou najväčšou slovenskou riekou. Pramení pod Kráľovou hoľou a po 289 km ústí v Štúrove do Dunaja. Jej najvýznamnejšími prítokmi sú rieky Čierny Hron vo Chvatimechu a Slatina vo Zvolene. Ďalej ju napája množstvo menších potokov najmä od severu (pozri kilometráž). Hron je minimálne poznačený ľudskou činnosťou a práve preto je hojne vyhľadávaný vodákmi. Malé vodné diela sú väčšinou prejazdné a voda preteká svojim pôvodným riečiskom. Výnimku tvoria riečne regulácie vo väčších mestách. Splav Hrona je možné absolvovať bez menších problémov po celom toku rieky.

V jarných mesiacoch je možno započať splav už v Heľpe km 255,5. Tento úsek je určený pre športovejšie zameraných vodákov. Určite sa v otvorenej lodi vykúpete. Silný prúd v kombinácii s nízkou teplotou vody je zárukou nezabudnuteľného zážitku. Ďalším zlomovým bodom je ústie Čierneho Hrona vo Chvatimechu km 217.9. Odtiaľ je Hron splavný už i za najnižšieho vodného stavu. Problém nastáva v Lopeji km 212,3. Tu odvádzajú nepretržite vodu pre hydroelektráreň. Späť vodu privádzajú až v Dubovej km 205. V letných mesiacoch na tento úsek rovno zabudnite. Až po Sliač – km 161,0 – je voda rýchla, spestrená perejami a umelo vytvorenými stupňami, občas spadnutým stromom. O srandu je tu zaručene postarané. V Sliači začína riečna regulácia prakticky až za Zvolen po ústie Slatiny km 153,6. Medzi Zvolenom a Kozárovcami, km 79,0 Hron spomalí a už len lenivo preteká v zovretí Štiavnických vrchov zľava, Kremnických vrchov a Vtáčnika zprava. Úsek charakterizujú nádherné prírodné scenérie, spestrené tromi hradnými zrúcaninami. Počas posledných rokov prebiehala v týchto miestach intenzívna výstavba diaľnice, avšak rieku to poznačilo minimálne. Od Kozároviec po ústie do Dunaja má Hron charakter lužnej rieky. Plavbu tu mierne znepríjemňujú rôzne vodné diela, stavané bez ohľadu na vodákov. I napriek tomu plavba v tomto úseku stojí za to.

Predošlé informácie naznačujú, že Hron je v stredoeurópskych pomeroch možno poslednou splavnou riekou prakticky od prameňa po jej ústie. Na túto plavbu si treba rezervovať aspoň deväť dní. Blízke okolie nabáda k mnohým výletom do okolia. Pohoria Nízke Tatry, Veporské, Kremnické a Štiavnické vrchy, historické mestá Banská Bystrica, Zvolen, Kremnica, Banská Štiavnica. Priamo na brehu ležia viaceré historické a technické pamiatky. Navštívte pred zahájením plavby našu lodenicu, kde na informačnom paneli získate mnoho informácií z okolia našej lodenice.

Voda v Hrone sa po úpadku komunistického veľkopriemyslu na horehroní celkom slušne vyčistila, o čom svedčí prítomnosť pstruha, lipňa, hlavátky a dokonca i raka. Prvý problém so znečistením vody je ústie potoka Istebnianka -km 185,5- , kde to občas ujde Biotike.

Rybolov na úseku po Šalkovú má mnoho priaznivcov. Muškári sem prichádzajú nie len zo Slovenska, no dnes i z cudziny. Vznikli už prvé agentúri zamerané na služby spojené s rybolovom.

 

Cenník lodí

Rezervácia splavu